Френски педагог (Tap, ден. Приморски Алпи, 1896 - Ванс, 1966). Като начален учител, Френе бил привърженик наНово училище и основавал своето преподаване върху интереса, активността, свободното изразяване на ученика, колективното учене, ангажираността и отговорността. През 1924 год. въвежда печатницата в училище, с което започва кореспонденция между учениците от различни училища и издава две списания -Венец (сборник от ученически текстове) и Печатницата в училище (след 1945 год. -Възпитател). Заедно с жена си Елиза, която била начална учителка, през 1935 год. основава собствено училище във Ванс (деп. Приморски Алпи). Френе изработва много полезни педагогически пособия, чрез които „фишове за самостоятелно коригиране" и „образователни комикси", които позволяват индивидуална учебна работа. Той основава също движението Модерно френско училище (1944), което привлича много млади начални учители от Франция А чужбина (повече от десет хиляди от тях използват техниките на Френе). Сред трудовете на този педагог сиМодер-ното френско училище (1944), Приказките на Матио (1959),Техники-те на Френе в модерното.училище (1964).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.