Американски лекар и психолог (Уорик, Роуд Айланд, 1899 - Кембрндж, Масачузетс, 1977). Шелдън е известен предимно с предложената в сътрудничество със С. С. Стивънс класификация на типовете личност, основана на степента на развитие на трите бластодер-мичии слоя (ендодерма, мезодерма и ектодерма). В продължение на 18 години и три месеца той работи върху снимките на 4 000 студенти, получени по стандартизиран метод. Успоредно с това, пет години изучава поведението и характера на тридесет и трима студенти и чрез факторен анализ получава шейсет личностни черти, който се разпределят в три серии: висцеротония, соматотония и церебротония. Доказва, че ендоморфията е свързана с висцеротония-та, мезоморфията - със соматото-нията, а ектоморфията - с церебротонията. Някои автори (Ж. Деле, П. Пишо, Х. Дж. Айзенк, С. Глюк) приемат типологията на Шелдън като задоволителна, други я критикуват. Ж Ме-зонньов и М. Брюшон-Швайцер (1981) не потвърдиха връзкдта между биотшювете и темперамента, която Шелдън смята, че е открил. Според М. Брюшон-Швайцер (1988), изглежда културните стереотипи са повлияли на изследователя без той да си дава сметка за това. Измежду главните произведения на Шелдън ще посочим Разновидности на физическата конституция на човека (1940), Разновидности на темперамента (1942).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.