Американски инженер и икономист (Джермънта-ун, Пенсилвания, 1856 - Филаделфия, 1915). Зилочнал като общ работник във фирмата Мидвейл Стийл, Тейлър става инженер и създава метод за рационална рганизация на труда, който носи неговото име Този метод се състои в хроно: !етриране на всички фази на работа, извършвана от предварително подбран раоотник, в избягване на безполезните жестове, в определяне на най-доброто темпо и след това в налагане на всички на така дефинираните норми. Тейлър може би е искал да подобри благосъстоянието на работниците като едновременно увеличи производителността и намали умората. Но неговата система послужила само са интензи-фициране на производството в ущърб на физическото и психичното здраве на работниците. Тейлъриз-мът, който не държи достатъчно сметка нито за индивидуалните различия, нито за психологическия фактор, е бил предмет на остри критики; той постепенно е изоставен в полза на нова система, нареченаРегаш-nel Management, повлияна от динамичната психология на К. Левин, която е по-ефикасна, защото възстановява на работника неговите човешките измерения. От Тейлър може да се прочете Принципи на научната организация е заводите (1911) иРъководство на цеховете (1930).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.