Апраксия означава различни видове нарушения при извършване на волеви движения. Изразява се в трудност или невъзможност да се извършват добре заучени движения изискващи елементарна сръчност, без да има мускулна пареза/парализа, или нарушена сетивност.

  •    Моторната апраксия се получава при увреждане в премоторната кора на лявото полукълбо. При нея общия план на цялостния двигателен акт е запазен, но изпълнението му е несръчно, накъсано и забавено, т.е. дезавтоматизирано.
  • Идеомоторна апраксия е загуба на способността да се извърши просто действие след словесна инструкция. Идеомоторна апраксия се появява в някои случаи след мозъчен инсулт. От пациента се иска да се усмихне, или да си среше косата, но той не го прави. След малко спонтанно извършва същото. В по-тежките форми на идеомоторна апраксия пациентите не могат да осъществят прости движения в определена последователност, въпреки, че сами по себе си движенията са възможни.
  • Идеационната апраксия се получава при обширни корови увреждания. При тази апраксия е разрушен самият план на цялостното действие. Отделните компоненти могат да са тежко деавтоматизирани, но и да отпаднат изцяло, да си разменят местата.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.