Усещания получени от различните сетивни системи, служат като основа за сложната познавателна дейност на кората на крайният мозък, наречена гнозис. Дефектите в разпознаването и идентифицирането на определен вид сетивни усещания се наричат агнозии

Наблюдават се няколко вида агнозии:
  • Зрителни агнозии, които се подразделят на:  зрителна предметна агнозия – не се различават предмети или предметни изображения; - прозопагнозия – невъзможност да се разпознават лицата на хората; -цветова агнозия – цветоусещането е запазено, но не могат да се познават цветовете, назовават и сортират.
  • Слухови агнозии- предметна слухова – не могат да се идентифицират характерни звуци; - агнозия на човешките гласове – не могат да се разпознават гласовете на познати хора; - тонална агнозия – не могат да се разпознават музикалните тонове.
  • Комплексни агнозии. Те се проявяват не само в една сетивна система, а във всички сензорни канали едновременно. Такива са агнозии за пространство и време.
  • Пръстова агнозия – невъзможност да се назовават или посочват по инструкция отделните пръсти на ръката; както и ляво дясно дезорганизация – често сгрешаване на разположението на чифтните органи на тялото.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.