Това е най-голямата част от главния мозък. Филогенетично той се появява най-късно и е най-сложно устроеният дял на Централната нервна система. Покрива изцяло мозъчния ствол и малкия мозък. Двете мозъчни полукълба, съставящи крайния мозък, са разделени от надлъжна мозъчна цепнатина, в дълбочината на която се намира масивна мозъчна спойка от бяло мозъчно вещество, наречена мазолесто тяло. На него се различават следните части: предна, наречена коляно; средна – тяло; и задна – възглавничка. Под него се намира мозъчният свод.
Всяко полукълбо е покрито от тънка около 3–4 мм кора. Под нея се открива бяло вещество, в дълбочина на което са разположени базалните сиви ядра или подкорови възли (ганглии). Освен това полукълбото съдържа кухина със сложна форма, наречена странично мозъчно стомахче.
   Бялото вещество на крайния мозък е изградено от миелинови влакна, които според функционалното си предназначение, се делят на:
  • асоциативни – свързват различни точки от кората на едно полукълбо и биват къси, които свързват съседни извивки – имат дъгообразен ход, и дълги, които свързват отдалечени части на полукълбото.
  • комисурални – осъществяват връзката между двете полукълба и свързват симетрично разположени техни зони. 
   Двустранната свързаност на кората на двете полукълба се осъществява от мазолестото тяло и осигурява предаване на информацията между двете полукълба, с което се реализира съгласуваността във функциите им. проекционни – свързват кората с по-долу лежащите структури: подкоровите ядра, междинния, средния, задния и продълговатия мозък. Плътният слой от проекционни влакна, разположени между опашатото ядро, лещовидното и зрителния хълм, се нарича вътрешна капсула. Тя се разделя на три части: предно бедро – между опашатото и лещовидното ядро, задно бедро – между лещовидното ядро и зрителния хълм, коляно – мястото на съединяване на предното и задното бедро. Вътрешната капсула е сравнително малко място, в което се събират всички аферентни и еферентни пътища. През предното бедро на вътрешната капсула преминават влакна от челния дял към зрителния хълм и моста. През коляното и 2/3 от задното бедро преминават влакна, съединяващи двигателната област на кората с черепномозъчните ядра (кортикобулбарен път) и влакна към предните рога на гръбначния мозък (кортико-спинален или пирамиден път). Задната една трета съдържа възходящите сетивни (аферентни) пътища. Те идват от зрителния хълм и завършват в сетивната област на кората. Увреждането на вътрешната капсула води до парализа на мускулите или до загуба на сетивността на противоположната на увреждането страна.
   
   Базалните сиви ядра са разположени в основата на всяко полукълбо и могат да бъдат видени само при разрез. Най-важни ядра са лещовидното, опашатото и бадемовидното тяло. Лещовидното ядро се намира навън от опашатото и зрителния хълм, от които е отделено със снопчетата бяло вещество, образуващи вътрешната капсула. Лещовидното ядро се дели от бели ивици на външна част с по-тъмен цвят, наречена путамен, и на две вътрешни части наречени палидум. Опашатото тяло, което се намира над зрителния хълм, и лещовидното ядро заедно с путамена, функционално се обединяват под наименованието нов стриатум,  а палидумът  влиза в състава на т.нар. стар стриатум – ивичесто тяло.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.