Намира се пред средния мозък, вмъкнат между полукълбата на крайния мозък. 
   Негови структури са: 
  • хълма таламуси;   
  • подхълмова част – хипоталамус; 
  • надхълмова част – епиталамус 
  • задхълмова част – метаталамус.  
Първият е "врата на сетивността" -междинна станция за всички аферентни пътища към кората на крайния мозък. Той участва в преработката на сетивната информация и има множество връзки с различни части на мозъчната кора. Хипоталамусът е долната част на междиния мозък. От найниско разположената му част изхожда тънко стебло, към което е прикрепена хипофизата. Хипоталамусът съдържа многобройни ядра, които участват в регулацията на постоянството на вътрешната течна среда в организма. Неговата основна роля е да интегрира вегетативните и ендокринните функции в организма Хипоталамусите ядра регулират биологичната активност –бодърстване и сън; биологичните потребности – глад, жажда и други функции свързани с хомеостазата, растежа и развитието. В хипоталамуса се намират множество ядра, чиито неврони съдържат рецептори за редица хормони и по този начин участват в регулацията на тяхната секреция. Хипоталамусът след нахранване активира парасимпатиковия дял на вегетативната нервна система, който подпомага храносмилането чрез усилване секрецията на храносмилателните жлези и ускорява моториката на храносмилателния тракт. При състояние на стрес активира симпатиковия дял на вегетативната нервна система. Биологичният часовник също се намира в хипоталамуса. Той играе роля на вътрешен синхринизатор. Други  неврони в ядрата на хипоталамусът представляват рецептори, чувствителни към промени в състава на кръвта. Особени са и центровете на апетита, глада и жаждата, които чрез промяна на поведението запазват хомеостазата.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.