Малкия мозък е разположен зад средния мозък, над продълговатия. Съставен е от една срединно разположена част наречена “червей” и от две полукълба.  . Повърхността на малкия моък е състо насечена от успоредно преминаващи бразди от едното полукълбо, през червея, до другото. Някои бразди са по-дълбоки и разделят полукълбата на дялчета. Това деление няма особено голямо функционално значение. По рационално е разделянето на малкия мозък на: древен вестибуларен отдел – предната част на червея; стара част – задната част на червея; и най-нова формация – кората на малкия мозък. 
   Подобно на крайният мозък, малкият мозък е изграден от кора, разположена отвън и от подлежащо бяло вещество, в дълбочината на което се откриват струпвания от сиво вещество – ядра на малкия мозък. 
   При надлъжен прoрез през “червея” се вижда, че бялото вещество е така разположено, че напомня разклонено дърво. Тази особена фигура е била наречена “дърво на живота”, тъй като малкият мозък се смятал за най-важна част на мозъка. 
   Малкият мозък се свързва с другите дялове на мозъка чрез три двойки снопчета нервни влакна. 
Функциите на малкият мозък са няколко:
Осъществява несъзнавана сетивна перцепция; 
Модулира силата на съкращения на скелетната мускулатура; 
Модулира тонуса на скелетната мускулатура; 
Прави движенията точни и координирани. При целенасочените волеви движения малкият мозък получава информация за "двигателния образ" на предвижданото движение и осъществява непрекъснат контрол между този начален образ и реалното изпълнение - извършва се непрекъсната и текуща корекция за пълното съвпадение на предвиденото движение и неговото осъществяване (контрол с обратна връзка). Този контрол се осъществява по анатомичните връзки - разклонение към малкия мозък от пирамидния път и обратно информация от гръбначния мозък. Корекциите се осъществяват и по връзките, които съществуват със средния мозък и с ядрата на органа на равновесието (вестибуларния апарат); 
Участва в заучаването на двигателни умения и сръчности, както стереотипни, или автоматични като ходенето, така и нестереотипни, волеви; 
Координира очните движения, например при проследяване на движещ се предмет. Проследяването на движещ се предмет изисква много точна координация на движенията на двете очни ябълки, за да може образът винаги да попада на съответстващи места на двете ретини, което е задължително условие, за де не се раздвоява образът; 
Свързан е тясно с вестибуларния апарат и участва в поддържане на равновесието. 
   В малкият мозък е силно развита заместителната способност. Ако даден участък бъде разрушен, то останалите неповредени участъци поемат функциите му. Ако се увредят по-големи участъци от малкия мозък, то част от функциите му могат да бъдат поети от големите полукълба на главния мозък. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.