Средният мозък се намира над Варолиевия мост и зрителните хълмове на междинният мозък, като е покрит от тилните дялове на голямомозъчните полукълба.. Той е най-слабо развитият мозъчен дял у човека. Състои се от три части: мозъчни крачета, четирихълмие и покривало.
  • Мозъчните крачета съдържат еферентни пътища: от кората на крайният мозък до гръбначния мозък – пирамиден път; от кората на крайния мозък до двигателните ядра на черепномозъчните нерви в продълговатия мозък – кортикобулбарен път; от кората през моста до малкия мозък – корово –мостово –малкомозъчен път. Това са все пътища, свързващи кората на крайния мозък със структури, намиращи се под средния мозък.
  • Покривалото се намира между мозъчните крачета и четирихълмието. При напречен разрез на границата с мозъчните крачета се вижда черната субстанция, изградена от малки и големи келтки. Черната субстанция получава информация от подкоровите ядра на големите полукълба на главния мозък и от редица други структури на мозъка. В покривалото се намира червеното ядро, което има аферентни връзки с малкия мозък, с лещовидното ядро на големите полукълба и с кората на големите полукълба; еферентни връзки със зрителния хълм на междинният мозък, с оливата на продълговатия мозък и с гръбначния мозък. То взема участие в поддържането на мускулния тонус.
  •  Четрихълмието се състои от две двойки възвишения – предно и задно двухълмие. Във вътрешността те се състоят от сиво мозъчно вещество, а на повърхността – от бяло. В четирихълмието се намират рефлексни центрове на зрението и слуха. Предното двухълмие извършва т.нар. стражеви рефлекси – сложни синхронизирани движения на очите, ушите, главата и тялото в отговор на неочаквано светлинно дразнение. Задното двухълмие взема участие в координацията на някои сложни слухови рефлекси, т.е. координира различните  движения в резултат на неочаквани звуци.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.