Във вътрешното ухо се намира органът на равновесието, който се състои от две части – предверие и полуокръжни канали.

  • Предверието е малка кухина, в която се намират две торбички. По вътрешната им страна им натрупвания от сетивни клетки с бутилковидна форма, снабдени с реснички. Чрез ресничките се възприемат дразненията във връзка с изменение на обичайното положение на тялото.
  • Полуокръжните канали са разположени в три взаимноперпендикулярни равнини. Всички канали започват от общата кухина на преддверието и близко до началото си имат разширение. Там част от стената на канала е надигната и образува гребен, върху който са разположени специализирани рецепторни клетки с власинки. Полуокръжните канали, както и останалите ципести образувания на вътрешното ухо, са изпълнени с течност, наречена еднолимфа.  При движение на течността те оказват-деформиращи влияния върху власинките на рецепторните клетки и ги огъват в посока, зависеща от действащите върху тях сили. Рецепторите на полуокръжните канали предават информация главно за движението на тялото - линейните ускорения. Съобразно посоката на движение, процесите в полуокръжните канали на двата вестибуларни апарата, могат да бъдат както възбуждане, така и задържане. При това тяхната интензивност ще бъде съобразно с това доколко посоката на движение съвпада с равнината в която се намира всеки полуокръжен канал.

Възникналата възбуда от предверието и полуокръжните канали се предава по равновеснослуховия нерв към малкия мозък и по дължината на целият ствол. Вестибуларната система е единствената сетивна система, чиито първични сетивни неврони дават окончания пряко към малкия мозък. Освен това вестибуларните ядра имат връзки с някои ядра в мозъчния ствол свързани с очните движения и с гръбначния мозък. Чрез таламуса те изпращат и информация към задната централна извивка на мозъчната кора. Там информацията, свързана с равновесието се преработва и се осъзнава.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.