Първите най примитивни животни  на земята, също както и новородените деца притежават сензорна психика и усещания чиято основна цел е поддържането на живота и продължаването на вида.Сензорната психика е най архаична , но липсата и означава липса на живот. Всички усещания са интегрирани в т.н. вегетативна нервна система, чрез която сензорната психика постига реализирането на своите функции. Анализаторите и биват вътрешни (в самия организъм) и външни (на повърхността на кожата, езика , обонянието)Специфичен вид усещане за допир и натиск  е усещането на ръката наречено осезание. Разстройството на усещането се изразява под формата на :

  • анестезия – безчувственост
  • хипостезия – намалена чувствителност
  • хиперстезия- повишена чувствителност

Тези разстройства са симптоми на неврологични болести.

   Усещането за болка също могат да се променят:

  • аналгезия – изчезване на болката
  • хиполгезия – рязко  намаляване на болката
  • хипералгезия – усилване на болката до степен на непоносимост

   Когато разстройството на сензорната психика са локални и не са свързани с друга симптоматика, те най вероятно са причинени от неврологични заболявания. Симптоматиката на сензорните разстройства може да е в състава на други психични психични разстройства като истерична и маниакална невроза.
   Към разстройствата на сензорната психика спадат  и изключително неприятни усещания наречени сенестопатии – усещане за нелокализирана болка, неприятен допир, сърбеж , полазване и т.н. Сенестапната симптоматика се среща при някой неврози, алкохолен делир, депресии, шизофрении психози.
   Синестезии- болните възприемат определена дума или допир като болка. Изразява се в това че един и същ стимул предизвиква усещане както в съответния анализатор така и в други. Среща се предимно при шизофренна психоза, при някой психопатни разстройства и токсиколози. Среща се и при нормалните хора при който преобладава първосигналността и свързаното с нея представено- образно мислене.
   При ограничено увреждане на даден сензорен анализатор или локално увреждане на главния мозък могат да отпаднат някой усещания като парализа на обонянието- аносомия, парализа на вкуса- агустия.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.