Лекциите включват:

 1. Общи проблеми на психичното развитие
 2. Психическото развитие като научен проблем
 3. Категории на психологията на развитието
 4. Категории, изразяващи културната обусловеност на психичното развитие
 5. Единици на развиващи се дейности
 6. Индивидуалност и психично развитие у човека
 7. Стилове на мислене по отношение на психичното развитие
 8. Образи на детето и детството в европейския тип култура
 9. Възникване и история на психологията на развитието
 10. Методи на изследване в психологията на развитието
 11. Как се отнасят биологично и социално в развитието на човешкия индивид
 12. Човешкият геном и психично развитие
 13. Развитието на човека във филогенетичен план
 14. Проблемът за периодизацията в психологията на развитието
 15. Прототипична периодизация на човешкия живот в европейския тип култура
 16. Отговорността на детето за собственото му развитие
 17. Ситуационна концепция за развитието
 18. Психология на развитието през детството
 19. Психоаналитична концепция за развитието на З. Фройд
 20. Стадиална теория за интелектуалното развитие на Ж. Пиаже
 21. Феномени на Пиаже. Съвременни оценки на идеите на Ж. Пиаже
 22. Когнитивна теория за нравственото развитие на Л. Колбърг
 23. Период на новороденото
 24. Бебешка възраст
 25. Психологически особености на ранното детство
 26. Предучилищно детство
 27. Познавателният потенциал на 5-годишното дете
 28. Развитие на мисленето
 29. Познавателният потенциал на 7-годишното дете
 30. Обща характеристика на средното детство
 31. Социална ситуация на развитие през средното детство
 32. Самооценката на детето
 33. Развитие на мотивацията
 34. Промени в познавателната сфера
 35. “Практици” и “теоретици” през средното детство
 36. Ускорено развитие на волята
 37. Три фундаментални групи умения през средното детство
 38. Психично развитие през тийнеджърството
 39. Психично развитие през зрялата възраст и старостта
 40. Общи проблеми на развитието на индивида след детството
 41. Общи тенденции в психичното развитие през зрялата възраст
 42. Жизнен цикъл – определение, детерминация, разгръщане през зрелостта и старостта
 43. Жизнен път, жизнено дело и жизнен стил у възрастните
 44. Идентичност – определение, структура, функции, развиващи ефекти
 45. Психологически облик на самоактуализиращата се личност
 46. Младост – обща характеристика
 47. Средна (същинска) зряла възраст
 48. Късна зряла възраст
 49. Старост - обща характеристика
 50. Психология на развитието на Хайнц Вернер
 51. Хуманистичната психология на развитието на Шарлота Бюлер
 52. Психосоциална теория на Ерик Ериксън за развитието през зрелостта и старостта
 53. Нейерархическа концепция за развитието на Даниъл Левинсън
 54. Други възгледи за психичното развитие у възрастните
 55. Психосоциални кризи през зрялата възраст и старостта
 56. Компетентност през зрялата възраст и старостта
 57. Времева перспектива и психологическо време у възрастните
 58. Морално развитие у възрастните
 59. Удовлетвореност от живота през зрялата възраст и старостта
 60. Ситуационни редове и теми на преживявания през зрелостта и старостта
 61. Таблица 1. Методи на изследване в психологията на развитието.
 62. Таблица 2. Метафори на детето и детството в психологията на развитието.
 63. Таблица 3. Стадии на интелектуално развитие според Жан Пиаже
 64. Таблица 4. Стадии на нравственото развитие според Лоурънс Колбърг
 65. Таблица 5. Стадии на психо-сексуално развитие според З. Фройд
 66. Таблица 6. Стадии на психо-социално развитие според Е. Ериксън
 67. Таблица 7. Теми на човешки преживявания
 68. Литература по общи проблеми на психичното развитие през жизнения цикъл на човека

Изтегли>>>0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.