Социалната психология се интересува от психологичните процеси, свойства и състояния на човека, но разгледани в групов контекст, в контекста на взаимодействието на човека с другите хора.

Общата психология се интересува от паметта на човека, социалната психология се интересува от колективната памет. Общата психология ни дава познание за възприятието изобщо – как човек възприема външния свят, социалната психология не се интересува от процеса на възприемане, а се интересува от възприемането на социалните обекти: другия човек, групата от хора, институциите, обществото като цяло. При социалната психология говорим за социално възприятие и социална перцепция.

Предметът на социалната психология се състои в изследването на онези механизми, които се разгръщат у индивидите в процеса на тяхното взаимодействие и общуване.

Всички психологически дисциплини боравят с общи категории и понятия, например категорията личност, но има и категории и понятия, които са характерни само за социалната психология. Такива понятия са социална перцепция, атитюд, социална мотивация, атрибуция (приписване на причинност).

При общуването ни с другите хора ние се питаме не само защо лицето „Х” постъпва така спрямо мен, но си даваме и отговор на въпроса защо. По някакъв начин ние приписваме причинност.

Социалната психология си има и свои методи на изследване като наблюдение, социално-психологически експеримент и т.н.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.