шизофрения
 Шизофренната болест е водещо психично заболяване по разпространение и като значимост на симптоматиката. Това е психична болест, при която е налице тенденция към хронично протичане и нарастващ разпад на психиката. Важна особеност на шизофренния процес е повишената тормозност на мозъчната дейност. Затормозяването, обхващащо кората на мозъка, може да е с най-различна интензивност и негов източник е голямата слабост на нервната дейност, която е свързана със слабостта на мозъчната кора. Най-важните личностни промени при шизофренната болест – болестта се отнася относително щадящо към вниманието, паметта и интелекта. Само при една част от формите на шизофренната болест бързо във времето могат да се нарушат вниманието, паметта и интелекта. Обикновено тези нарушения са бавни. Най-изразени са нарушенията в единството на психичните преживявания, несъответствие на тези преживявания по отношение на околната среда, в поведението, неадекватност на тези болни. При шизофренната болест изразените нарушения са в мисленето и на ниво емоции и воля.

Нарушения в мисленето:

1. В протичането на мисловния процес – задръжки, прекъсване на мисълта, наплив на мисли. „Някой ми краде мислите.” „Някой ми вкарва мисли в главата.”
2. В структурата на мисловния процес: 
 • разкъсаност (мисълта е непонятна, неразбираема); 
 • неологизми (образуване на нови дум и понятия); 
 • резоньорство (мисленето се основава на празни съждения, повърхностни аналогии, не води до познаване на реалността, прелива от пусто в празно)

3. В съдържанието на мисловния процес:
 • символност – точни понятия се заместват с непонятни символи;
 • аутистично мислене- откъснато от действителността;
 • паралогично мислене;
 • налудни идеи;
 • халюцинации.


Шизофренната болест нанася тежки поражения върху емоциите на болния човек:
 • своеобразна отчужденост и студенина към околните;
 • повишена сензитивност, спрямо всичко, което засяга личността и интересите на болния;
 • аутизъм – протакане в света на собствените преживявания;
 • емоционална амбивалентност.


Разстройства на волята:
 • блокаж на реални волеви действия;
 • парабулии.


Личностните промени при шизофренно болен човек се отличават с:
 • Дезинтеграция и патологично продуктивна интеграция с частична обратимост.
 • Поражение на висшите сфери на човешката психика.
 • С тенденция към своеобразна личностна деградация.
Вижте още: Шизофрения в речника

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.