Гордън Олпорт е роден в гр. Монтезума, щата Индиана, САЩ,  през 1987г. Той е най-малкият от четирима братя. Гордън е срамежливо и ученолюбиво  дете, което прекарва детството си доста изолирано. Баща му е лекар и той израства с всички пациенти, лекари и сестри наоколо, както и с типичните дреболии, подобаващи на малка болница, където се работи здраво. Иначе, ранният етап от живота му е доста приятен и безметежен.
   Гордън Олпорт се противопоставя на фройдисткото гледище за безсъзнателното и позицията му е много по- близка до тази на Алфред Адлер. Личността според негоо е организирано цяло, а не сбор от навици и фиксации. Тя съществува сега и гледа към бъдещето, а не към миналото. Фундаментална роля в личностния растеж играе това, което Олпорт нарича “функционална анатомия на мотивите”, т.е. появата на нови мотивационни системи. Олпорт се отличава от другите автори по това, че той не тръгва от клиниката /патологията/ към нормалното, а по обратния път- от нормалното към патологичното. В основата на теорията на Олпорт са няколко идеи:

  • че хората имат сбор от диспозиции /предразположености/ да реагират по определен начин в дадени ситуации /TRAITES/ трейтс- черти;
  • няма двама души, които да са еднакви;
  • човекът е открита система /подобно на Ерих Фром Олпорт казва, че човекът заедно с останалия свят е в открита система, която трябва да се развива/;
  • като казва личност, разбира и какъв ще бъде този човек и в бъдеще;
  • /TRAITES/- за Олпорт трейта има друг смисъл: черта- мотив. Нашите трейтове не са само в смисъл този е глупав, емоционален, а за него всички тези неща са черти- мотиви, например простият човек ще каже прости неща/. Олпорт вижда качествата на хората като мотиви. В началото счита, че трейтовете не са биологичен фактор, но по- късно казва, че се онаследяват.

Трейтовете са 2 типа:
основни- стимулират поведението;
инструментални- оформят поведението ни /вежливост, сдържаност/.
Гордън Олпорт говори, че понякога някой трейт става водещ и става КАРДИНАЛЕН ТРЕЙД. Въпросът за клиниката се свежда до променяне на трейта.


1 коментар:

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.