Лекциите са 22 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:
 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ- ОСНОВНИ ТЕОРИТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ОБЯСНЕНИЕ СЪЩНОСТТА НА КОНФЛИКТИТЕ
 2. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
 3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ КОНФЛИКТИ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 4. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНФЛИКТИТЕ - ОБЕКТ, СТРАНИ, АРБИТЪР 
 5. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
 6. ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ. ЕСКАЛАЦИЯ НА КОНФЛИКТА
 7. СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЕСКАЛАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ
 8. УСТОЙЧИВОСТ НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ
 9. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА КОНФЛИКТИТЕ В СОЦИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ
 10. МЕЖДУЛИЧНОСТНАТА ПОДСТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ КОНФЛИКТИ
 11. ИНДИВИДУАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
 12. РОЛЕВИ КОНФЛИКТ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕГОВОТО ВЪЗНИКВАНЕ. ТИПОЛОГИЯ НА РОЛЕВИЯ КОНФЛИКТ
 13. ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ПСИХОЛОГА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ
 14. МОДЕЛИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ
 15. ОСНОВНИ ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.