Лекциите са 33 страници в Word формат и съдържат следните въпроси:


 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ НАУКИ
 2. ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ
 3. ТЕОРИИ ЗА ЛИЧНОСТТА
 4. ДЕЙНОСТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКА СХЕМА НА ДЕЙНОСТНИЯ ПРОЦЕС
 6. СОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
 7. СОЦИАЛНА МОТИВАЦИЯ
 8. СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ: АТИТЮДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА
 9. АЗ-КОНЦЕПЦИЯ И САМООЦЕНКА
 10. СОЦИАЛНИ, РОЛЕВИ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ
 11. ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО: ИНФОРМАЦИОННА СТРАНА НА ОБЩУВАНЕТО
 12. ЕФЕКТ НА ПЪРВЕНСТВОТО И ЕФЕКТ НА ОРЕОЛА
 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА АСОЦИИРАНЕТО
 14. ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ
 15. НЕОРГАНИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ: КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМИ НА ОБРАЗУВАНЕ
 16. СЪЩНОСТ НА МАЛКИТЕ ГРУПИ – ГРАНИЦИ И КЛАСИФИКАЦИИ
 17. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАЛКИТЕ СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ
 18. СТРУКТУРА НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
 19. ПОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ
 20. АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ  

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.