За да се не се види една конфликтна ситуация в истинския й вид, изкривяванията са:

 • Огледален образ – и двете страни смятат, че са невинна жертва и са страната на истината;
 • Виждане на чуждите грешки и тяхното преувеличаване;
 • Двойни стандарти – позволеното на едната страна, не е позволено на другата;
 • Поляризирано мислене и селективно невнимание – всичко, което ние правим, е добро, а което правят те – лошо и виждам само това, което искам;
 • Мъжествен “аз-образ” и липса на емоции – компромисът се възприема като слабост, както и проявата на емоции;
 • Липса на дискриминация в поведението и на двете страни – смятаме, че което мислим ние, го мислят и те.
Стъпки за водене на преговори


   Проговарянето се определя като опит за взаимно решаване на конфликт с или без участието на медиатор при заявено желание и поведение от двете страни, като приеманите стратегии за преговори са:

 • Пазарени /договаряне/ - взаимни отстъпки и услуги – краен резултат – споразумение;
 • Компромис – готовност за отказ от някои свои желания в името на съгласието;
 • Разумни доводи – поведение на рационално, а не емоционално равнище;
 • Експертни познания – разчитане на опита на другите в справянето с проблема.Неприемливи тактики: заплахи; измама; игнориране; заобиколки.


Конструктивното преговаряне може да следва стъпките:


 • Конфронтация – директно заявяване на позиция и чувства по конфликта;
 • Достигане до общо определяне на проблема;
 • Комуникиране по проблемите и чувствата около конфликта;
 • Изказване на намерение за сътрудничество;
 • Приемане на перспективата на другия;
 • Координиране на мотивацията да се преговаря;
 • Достигане до споразумение.   Когато подхождаме към конкретна конфликтна ситуация, сядайки да преговаряме с другата страна, е необходимо:


 1. да сме идентифицирали страните, които имат отношение към конфликтната ситуация;
 2. да сме изследвали техните взаимоотношения и зависимости, защото ако едната страна може да постигне решение без другата, то вероятността за осъществяване на сериозни преговори е малка;
 3. да сме установили каква е готовността за преговаряне между страните, убедени ли са те в невъзможността за едностранно решаване на проблема, имат ли готовност да седнат на масата за преговорите и в съдържателен, и в емоционален, и в поведенчески план;
 4. да сме премислили какви са възможните средства за въздействие на страните - могат ли да отнесат проблема до съд, да го представят на публично внимание, да потърсят мнението на експерти;
 5. да знаем има ли съгласие по спорните въпроси и по интересите на страните, защото ако очакваме решение на конфликтната ситуация, страните би следвало да имат някаква степен на съгласие по спорните проблеми и да имат съвпадащи интереси;
 6. да имаме сведения какво е желанието на страните за решаване на конфликта, тъй като ако за страните е по-важно да продължават конфликта, то няма да има успех на преговорите;
 7. да установим предсказуем ли е изходът от конфликта, защото страните сигурно ще преговарят, ако няма друга сигурна алтернатива;
 8. да сме сигурни дали има неотложен краен срок, тъй като в много случаи страните сядат да преговарят, защото идва срок, в който трябва да вземат решение;
 9. да сме установили дали съществуват психологически бариери за преодоляване и могат ли страните да преговарят без комплекси и предразсъдъци;
 10. да проверим дали спорните въпроси дават възможност за преговаряне, така че страните да вярват, че имат реалистични и приемливи решения;
 11. да се убедим, че преговарящите страни имат правото да вземат решения, а не да преговарят, а след това да чакат решението да бъде одобрено от трета страна;
 12. да сме уверени, че има желание за компромис - т.е. страните да са готови и да направят някои отстъпки в името на постигането на взаимноизгодно решение;
 13. да сме изследвали доколко благоприятни са външните фактори за вземане на решение;
 14. да знаем дали са достатъчни ресурсите за преговаряне на страните - имат ли участниците в преговорите необходимите умения да преговарят, да се ангажират с процеса, както и да разполагат с достатъчно време за осъществяването му;
 15. да преценим в крайна сметка дали се очертава разумно и осъществимо споразумение, защото без реалистични решения в перспектива преговорите са обречени на неуспех.   

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.