Проблеми при посредничеството ( Медиацията )

   Най-често в конфликтна ситуация и двете страни смятат себе си за прави, справедливи, а другата страна за агресивна, некоректна, неточна, вследствие на което всеки един участник в конфликтна ситуация може да попадне в определени капани, заложени от опонента. Когато психолога знае  за тях, ще му бъде по-лесно да ги разпознае и избягва. Експертите предупреждават  за следните грешки, изкривявания за който психолога трябва да следи в процеса на  посредничество :
 1. Единият     участник     в     комуникацията формулира конфликта като «грешка» нa другия / тук се проявяват двойните стандарти - за едната страна нещо е позволено, за другата - не/
 2. Единият партньор не разкрива напълно потребностите.
 3. Единият партньор напада другия с вербални и невербални средства, като агресивното поведение довежда до блокиране на разговора.
 4. Единият партньор заема позиция на защита пред другия, след което възможността да остане удовлетворен от разрешаването на конфликта е твърде малка.
 5. Единият от партньорите проявява тактическо поведение като подкрепя тази страна, от която очаква помощ при осъществяване на желанието си.
 6. Единият партньор се идентифицира с установени правила и рамкови условия.
 7. Единият партньор не отстъпва от своята позиция на сила. В процеса на дискусията той се откроява като лидер и не желае да бъде «един от многото»
 8. Единият партньор смята другия за виновен.
 9. Единият партньор непрекъснато обсъжда уязвимите места на другия, търси се «ахилесовата пета».
 10. Единият партньор не може да разбере как се чувства другата страна.


   На всеки му е трудно да работи, когато усеща, че има заложен някакъв капан, но това не бива да го обезкуражава. Има изход - враждебността може да бъде избегната, конфликтът може да бъде разрешен.
   Колкото по-открито и позитивно се погледне на трудността, която  създава клиента, толкова по-смело ще можете да се продължи с успешното справяне.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.