Във всички работни ситуации възникват конфликти, които трябва да бъдат избегнати, ако това е възможно. Освен това има конфликти, които трябва да бъдат решени, за да не станат неконтролируеми.
Възможни подходи за предотвратяване на подобни конфликти включват:
 1. Да идентифицират и признават разликите между индивидуалните хора и групи относто стойности, становища, очаквания и нужди;
 2. Честни отношения със себе си и другите;
 3. Да отделят достатъчно време и енергия, за да се запознаете напълно с хората, с които работите, с цел да разберете стойностите и принципите им;
 4. Да не предполагате автоматично, че вие сте прав, а другите не са;
 5. Да не заставате на отбранителни позиции, ако другите не са съгласни с идеите ви;
 6. Да слушате внимателно това, което другите ви говорят;
 7. Да позволявате на другите да изразяват своите чувства;
 8. Да се опитвате да помогнете на хората да се поучат от конфликтни ситуации, които са решени

Профилактика на конфликтни ситуации
   Където не е възможно да предотвратите конфликт, ще бъде необходимо да го решите по възможно най-положителен и конструктивен начин. Успешното решаване на конфликти трябва да се базира на точното и пълно разбиране на самия конфликт. Има пет основни подхода, които могат да бъдат използвани за успешното решаване на конфликти.
 1. Отричане или отказване. Когато човек се опитва да реши даден конфликт като отрича неговото съществуване той ще бъде успешен само ако конфликтът е относително незначителен или ако има нужда от известно време преди да бъде решен.
 2. Потискане или изглаждане. Като се постигне разбирателство. Този подход може да бъде задоволителен само в случай на сравнително незначителен конфликт или в ситуация, където отношенията между двете засегнати страни трябва да бъдат запазени.
 3. Доминация. Конфликтът се решава за едната страна чрез използването на власт или авторитет. Трета страна с подобна власт също може да решава конфликти по този начин. Този подход е успешен, когато доминацията се базира на ясен авторитет или където подходът е съгласуван от засегнатите страни.
 4. Компромис. Конфликтът се решава, като всяка страна прави отстъпка на другата. Пози подход може да бъде успешен, ако двете страни имат възможност да променят позициите си, въпреки че тяхното желание да се постигне компромис може да е съмнително.
 5. Сътрудничество. Докато съществуват разлики между индивидуалните лица, конфликтът се решава на базата на консенсусно решение, където всички участници в конфликта имат чувство, че са спечелили. Този подход може да бъде задоволителен, ако има достатъчно време и ако индивидуалните лица вярват във възможността и притежават необходимите умения.0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.