Алфред Адлер смята, че за нормалната личност от значение има това с кого е общувал и с какво е обогатил живота си. Даването и обичта са взаимосвързани. Да даваш значи да подаряваш радост на другия и на себе си. И заедно да изпитвате чувство за благодарност, че създавате нещо ново - общо и за двамата. Да обичаш означава да имаш силата да даваш и да получаваш обич. Тогава човек се чувства пълноценен. Но задължително условие е човек да възприема и оценява не само обектите и средствата, а като равнопоставени партньори и същества за които най-голямата ценност е да обичат и да дават. Отдаването е съществена характеристика на обичта. Основните нейни елементи са- грижа, отговорност, уважение и познание.

  • грижа- грижата е да дадеш на другия необходимото, например на домашния любимец- храна, разходка, на детето- прехрана, хигиена, нормални условия за живот.
  • уважението - да оценим този с когото общуваме, и да го приемаме, като лична индивидуалност.Уважението е активната грижа към осигуряване на живота, здравето и личността, като развитие на другия човек. 
  • познанието- съществен елемент на обичта. Да опознаеш своите тайни, желания, чувства, мотиви, означава да не се чувстваш непълноценен, защото да опознаеш себе си е необходимо условие за пълноценост.

ВИЖ ОЩЕ:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.