Условията на средата, които определят как ще се развива интелигентността на човека, се отнасят до широк спектър от фактори като храненето, здравето, качеството на интелектуалната стимулация, емоционалния климат вкъщи и типът обратна информация, която детето получава за поведението си. Ако от две деца с едни и същи гени едното има по-добро пренатално и постнатално хранене, интелектуално по-стимулиращ и емоционално по-сигурен дом, по-адекватна стимулация за академични постижения, то ще получи по-високи показатели по IQ в първи клас. В този смисъл факторите на средата засилват различията, съществуващи в момента на раждането, каквито и да са те.
   В това отношение са показателни резултатите от програмите за обогатяване на средата на деца с неравноправно социално положение , в които се предлага специално обучение между две и пет годишна възраст. При постъпване в училище децата, обхванати от тези програми, показват по-високи показатели теста за интелигентност Станфорд-Бине и по детската версия на Уекслър, чувстват се по-сигурни в себе си и са по-социално компетентни, отколкото тези, които не са участвали в подобни програми. Изследвания, провеждани с едни и същи деца в продължение на години, показват, че тези програми предпоставят някой допълнителни преимущества като по-висок успех в по-късните стадии на обучение. На 15 години тези деца имат цяла единица преднина в училищния успех в сравнение с деца със същият социално-икономически статус, които не са участвали в програмата. По-добри са и показателите по четене, аритметика и език по съответните тестове за постижения, юношите показват по-рядко антисоциално поведение и по-често работят след училище. Следователно ранната интелектуална стимулация може да има значимо влияние върху по-късните училищни постижения. Още по-добри резултати са постигнати в случаите, когато родителите са въвлечени в програмата и сами осъществяват интелектуалната стимулация по съответната схема. 
Kибуц Влияние на средата върху интелигентността
Kибуц
   Друг пример за влиянието на средата върху интелекта са кибуците в Израел. За известен период от време там съществуват значителни различия между евреите, които идват в Израел от европейски страни, и тези, родом от арабските страни – както в културната основа, така и в обучението и показаните резултати по тестовете за IQ. Средните показатели по IQ на заселниците от Европа значително превишават тези на идващите от арабските страни. Единствено изключение правят децата, израснали в кибуци. Те не живеят със своите родители, a в специален дом с други деца, където за тяхното развитие се грижат специалисти. При тези условия различията в интелекта продължават да съществуват, но имат формата на нормалното разпределение и не са свързани с произхода на родителите. Деца, чийто родители идват от арабските страни, показват средно също толкова добри резултати по IQ, както деца с родители, преселници от Европа. Следователно съществува пример, който показва как обогатяването на средата може да помогне на децата да осъществят истинския си интелектуален потенциал.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.