ИНСТРУКЦИЯ : Този въпросник е предназначен за разкриване на начина, по който някои събития в обществения и личния живот влияят върху поведението на хората. В него са включени двойки твърдения, обозначено съответно с буквите А и Б От всяка двойка изберете и оградете буквата пред онова твърдение (винаги само едно), което считате, че най-добре изразява Вашето мнение. Не избирайте твърдение само защото повечето хора биха го избрали или защото повече Ви харесва. За да направите своя избор, прочетете внимателно и двете твърдения под съответния номер. Не се замисляйте дълго върху отделните твърдения. Тук няма правилни и неправилни отговори. Обикновено първото впечатление е най-добро. Работете внимателно и не пропускайте нито една двойка твърдения.

1

А. Щастието се състои в това да имаш дом и кола

Б. Щастието на повечето хора е да имат близки и приятели

2

А. Понякога чувствам, че не мога да направя нищо срещу несправедливи забележки към мен

Б. Не мога да си представя как бих позволил на някого да ме обвини несправедливо

3

А. Обикновения гражданин може да влияе върху решението на ръководните органи

Б. В управлението участват само някои хора и обикновения гражданин не може да промени нищо

4

А. Когато се мобилизирам, мога да огранича чувствата си

Б. Има моменти, когато не мога да подтисна чувствата си и да се контролирам

5

А. Повечето хора са добри и приятни

Б. Хората не помагат на другите, ако обстоятелствата не ги заставят

6

А. В края на краищата, човек получава уважението, което заслужава

Б. За съжаление човек често остава непризнат, независимо  какви усилия полага

7

А. Без да знам защо, понякога върша нещо, което не бих искал да върша в действителност.

Б. Винаги се контролирам какво правя

8

А. Често пъти чувствам, че имам слабо влияние върху това, което ми се случва

Б. Невъзможно ми е да повярвам, че шансът или късметът играят важна роля в моя живот

9

А. Има хора, които просто не са добри

Б. Във всеки човек има по нещо хубаво

10

А. Винаги е възможно да контролираш поведението си

Б. Когато определени неща се случват с мен, често не мога да сдържам реакциите си

11

А. Когато си направя планове, винаги съм почти сигурен, че ще мога да ги осъществя

Б. Не винаги е много разумно да се планира далеч напред, защото много неща зависят от случайността

12

А. Винаги изпитвам големи затруднения, когато трябва да уреждам някакви проблеми

Б. Ако човек е достатъчно настойчив, винаги може да получи това, което иска

13

А. Бих искал да живея в малък град или в село

Б. Бих искал да живея в голям град

14

А. Понякога правя импулсивно неща, които в други случаи не бих си позволил

Б. Намирам, че мога да държа под контрол импулсите си

15

А. Хората са толкова различни, че човек не може да направи всичко, което очакват от него

Б. Хората имат различни изисквания, но човек трябва да се  съобразява само с поставената цел

16

А. Макар да е трудно, винаги мога с усилие на волята да огранича прибързаните си действия

Б. Не винаги мога да контролирам всичките си действия

17

А. По-тежко е да загубиш пари, отколкото приятел

Б. Хората са най-важното нещо на този свят

18

А. Мнението, че учителите са зле настроени към учениците е съвсем необосновано

Б. Повечето ученици не разбират до каква степен техните оценки се влияят от случайността

19

А. Забелязал съм, че има дни, в които нещата се нареждат от само себе си.

Б. Не вярвам в съществуването на добри и лоши дни, те са такива, каквито са

20

А. Човек не винаги може да владее желанията си и постъпва необмислено

Б. Ако иска, човек винаги може да контролира желанията си и да позволява да определят цялото му поведение

 

Интерпретация на резултатите от теста на Ротър за локализация на контрола :

Конструктът „локализация на контрола” описва устойчиво, обобщено очакване, което действа в широк кръг от ситуации и се отнася до това дали индивида смята, че притежава или не притежава власт над събитията, които му се случват.

Според Ротър възможни са два начина за възприемане на причините за дадено поведение: външна локализация на контрола и вътрешна локализация на контрола.

Външен контрол – хората обясняват успехите и неуспехите си с действието на външна за тях причина (действие на други хора или институции, съдбата, кармата, късмета и т.н.). Зависят силно от външни събития и влияния, съобразяват се със социалните норми и правила. Склонни към зависимост, подчиняемост и конформизъм. Склонни да вярват в предопределеността на съдбата.

Вътрешен контрол –Предпочитат да обясняват успехите и неуспехите си със свое действие или бездействие, а не с външна причина. Оценяват Битието и събитията в него като поредица от волеви актове на самата личност, като следствие на собствени решения и действия. Действат съзнателно, отговорно и самостоятелно. Демонстрират поведение на независимост, слаба подчиняемост и неприемане на насилствено вменените им социални роли.

 

КЛЮЧ :

Външна локализация на контрола сочат следните позиции на айтемите:

1-б, 2-а, 3-б, 4-б, 5-б, 6-б, 7-а, 8-а, 9-б, 10-б, 11-б, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а , 16-б, 17-б, 18-б, 19-а, 20-а.

 

При наличие на над 50% избори на айтемите от скалата за външна локализация (11 и повече) се приема, че изследвания в по-голямата част от поведението си ще използва външна локализация на контрола. При наличие на под 50% избори на айтемите от скалата за външна локализация (9 и по-малко) се приема, че изследвания в по-голямата част от поведението си ще използва вътрешна лок

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.