Aгресията процъфтява в цял свят, като относително по-приемливи граници има само в европейските страни. Несъмнено, и там тя намира благоприятна почва за развитие, но традиционно по-доброто възпитание и някои утвърдени религиозни принципи играят известна задържаща роля. Това рефлектира и в средствата за масова информация, които ни представят насилнически и агресивни прояви като пикантни случки. Но дори и тези страни не могат да бъдат посочени като пример за подражание, защото точно в тях се разкриват жестоки масови убийства, юмручни сблъсъци в парламенти и най-жестоки и разрушителни прояви, извършени от спортни запалянковци. 

Агресия по света и около нас

   В далекоизточните страни строгото възпитание потиска външната емоционална изява, което в съчетание с по-особените законови рамки до определена степен ограничава външната изява на насилието. За сметка на прикритите форми на агресия в обществото, тя успешно се шири в затворения семеен кръг. 

   В някои африкански страни най-първобитните форми на насилие са средство за съществувание. Липсата на закони, култура и нерядкото завземане и задържане на властта от сатрапи е най-честата причина за изключиtелно жестоки и тиранични режими. 

   В ислямските страни религията формално е против насилието, но на практика именно тя узаконява прилагането му, като се започне от всякакви издевателства върху жените, системно практикуване на насилие от страна на държавата и се стигне до официалното регламентиране и поощряване на тероризма. 

   В САЩ насилието има дълбоки корени, свързани с робовладелчеството при утвърждаване на държавата. То се е превърнало в основен инструмент за преуспяване. С течение на годините, агресията в определена степен се облагородява, но заедно с това се развиват и внедряват редица нови, рафинирани форми на агресивно поведение, гарантиращи блага и власт. Независимо от добрата образователна система, американската нация не може да се похвали със забележителна култура и възпитание. Този факт, наложеният маниер на по-свободно общуване и широкият и лесен достъп до оръжие ограничават задръжките и стимулират агресията. За това особено спомага и мощната филмова индустрия. Чрез нея и под други форми САЩ са най-големите "износители" на агресия в света. 

   Агресията заема неподозирани размери в нашето общество. Малки, 3-4-годишни деца с неистови ревове размахват юмручета и налитат на бой. По-големите със садистично удоволствие мъчат животинки и пребиват другарчетата си. Училищата се превръщат в арена на съревнование по изобретяване и прилагане на агресивни прояви. Ученички интригуват със завидна изобретателност, а други конкурират момчетата в малтретирането и садистичните мъчения. Различен набор от студени и огнестрелни оръжия са достъпни за всеки. Постепенно обществото претръпва към убийствата, извършвани от малолетни. Семейството се превръща в среда на системно насилие. Жени и деца биват пребивани все по-често и по-жестоко. Масово явление е деца да бият, даже да убиват родители, баби и дядовци. Най-тревожна е мотивацията, която се простира от конфликт или дребна свада до най-незначителна материална придобивка. Една от най-грозните страни на насилието е убийството на дете от родната майка, която посяга даже на всичките си деца. 

    Работното място се превръща в изключително опасна среда. Брутални закачки, заплахи, шантаж, пряко физическо насилие и изнасилвания се практикуват както от мъже, така също и от жени. Улицата се оказва и денем, и нощем изключително рисково място по отношение на нападения, кражби и изнасилвания. Тя е средище на безскрупулни бандити и на нея се водят истински войни между банди и групировки. 

   Агресията по пътищата буди изключителна тревога. Тя се практикува повсеместно от силни и слаби, от мъже и жени с изключителна изобретателност в предизвикателствата и без никакво съжаление за последствията. 

    Отдавна арогантността на политици и държавници надхвърля безпардонното им отношение към обикновените хора. Със своите управление и решения те извършват поредица непочтени и агресивни действия, които засягат и вредят болезнено на хиляди хора. Властовите действия· се превръщат в един от най-мощните и масови инструменти за фрустрация на огромни слоеве от населението. 

   По улиците и пътищата се движат стотици незнайни, избухливи типове, социопати, маниаци, изнасилвачи и студенокръвни убийци. Те влизат в домовете ни, извършват гнусните си деяния и остават безнаказани. На всичкото отгоре  телевизиите и пресата бълват директно хиляди сцени на ненаказано насилие, които пресъздават нашата действителност като жесток филм на ужасите. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.