Активирането на дадена потребност поставя началото на мотивационния процес. Субективно това се преживява като повишена бдителност и обръщане на по-голямо внимание на едни обекти и игнориране на останалите (гладният човек мисли само за храна). Поради своето много общо съдържание обаче потребността “не знае” какво да я удовлетвори. Започва търсене на конкретен обект, който отговаря на нейното съдържание. Обектите от заобикалящата ни действителност обаче имат много различни свойства. Например храната освен че съдържа определено количество калории има и вкусови качества, начин на приготвяне, място на поднасяне (у дома, в обществено заведение), цена, външен вид и т.н. Тези допълнителни свойства могат да удовлетворяват други потребности на личността, които в процеса на търсене на обект за удовлетворение на активирана потребност (глада) вторично се активират. Под тяхно влияние протича процес на вземане на решение, в резултат на който се формира крайната цел на поведението. Този процес най-често не е напълно осъзнаван. Следната пример за последователността  може да илюстрира как действа мотивацията:

  • първично активирана потребност (органична - глад)  “трябва да намеря нещо за ядене” 
  • вторично активирано предпочитание “обичам пица с шунка” 
  • вторично активирана потребност от регулиране на личните ресурси“в близкото заведение е много скъпо
  • вторично активирана потребност от себеутвърждаване “знам едно място, където не е скъпо и ходят художници”.

   Изборът на крайна цел е направен, но с това мотивационният процес и мотивационната регулация на поведението не приключват. Предложеният от Хайнц Хекхаузен модел на мотивационната регулация предполага, че хората оценяват действията за достигане на целта, ситуацията, в която това ще стане, резултата и последиците. Съотнасянията между тези оценки пораждат цяла съвкупност от субективни очаквания, които се включват в регулацията на поведението. Следната схема представя нагледно модела:

Мотивационен модел на Хайнц Хекхаузен

   Очакванията за отношението между действие и резултат отбират подходящите поведенчески програми. Очакванията за отношението между действие и ситуация показват кои поведения са подходящи в дадените условия, очакванията за отношението между ситуация и резултат ориентират дали той е достижим в дадените условия, очакванията за отношението между ситуация и последици ориентират за възможните странични ефекти, връзката между резултат и последици позволява поведението да се оцени в по-широкия контекст на собствената активност.  Всички тези очаквания динамично се променят във времето и във всеки отделен момент по различен начин се включват в регулацията на поведението. Обикновено хората не си правят подробни предварителни планове, а очертават само най-общи намерения. В хода на изпълнение на мотивираното поведение в зависимост от промените в ситуацията те формират нови очаквания и на тяхна основа коригират текущите си действия. Това е икономична стратегия за регулация на собственото поведение, но в повечето случаи изборът на едни или други поведенчески актове не се осъзнава напълно. Затова е трудно да се изяснят истинските основания на собственото поведение. Тази задача е още по-трудна за външния наблюдател и много рядко сме в състояние да изясним докрай истинската мотивационна основа на поведението. В съдебната практика и в практиката на следователите най-често се задоволяват до констатиране дали посъдимият или подследственият е бил способен съзнателно да отчете последствията от своите действия и какво е било неговото осъзнато намерение. 


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.