Мотивационна регулация


   Мотивацията се отнася до вътрешните причини на поведението. Тя има три основни функции - подбудителна, насочваща и организираща.

   Действителните мотивационни основи на поведението е трудно да се разкрият, защото от позицията на наблюдател или на изпълнител хората разполагат с едностранчива информация, която ги подвежда да правят неточни изводи.

   Основата на мотивацията са потребностите, които подбуждат и енергетизират поведението. Те имат обобщено съдържание, благодарение на което всяка потребност може да бъде удовлетворена от цял клас обекти.

   Има толкова видове потребности, колкото са основните регулативни процеси в единния цялостен организъм, част от който е и личността. Някои “висши” потребности могат да не са представени в мотивационната подсистема без това да е свързано с оцеляването и нормалното функциониране на индивида.

   Различават се два основни типа мотивация - външна и вътрешна. Когато поведението е вътрешно мотивирано качеството на изпълнението е по-добро и преобладават положителни емоционални преживявания.

   Мотивационните процеси започват с активирането на потребностите и се разгръщат във времето като сложни системи за контрол, насочване и корекция на текущото поведение. В преобладаващите случаи те не се осъзнават напълно.

   Хората могат да упражняват съзнателен контрол над своите постъпки като ги приписват към различни вътрешни основания, т.е. като идентифицират своите действия. Те се стремят да установят такава идентификация на колкото се може по-високо равнище, защото това им помага да организират поведението си за големи отрязъци от време.

   В практиката на психолозите могат да се използват различни техники на въздействие, чрез които да се направлява идентифицирането на действието на групи хора или на отделни лица.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.