Ефект на първото впечатление,  рамкиране, ефекта на закотвянето

   Социалното познание значително се повлиява и от начина на поднасяне на информацията. В психологията е известен т. н. ефект на първото впечатление, който се състои в това, че характера на първоначално подадената информация силно повлиява хода на по-нататъшните разсъждения. В следователската практика този ефект често подвежда в погрешна посока, ако първоначално са събрани някои улики за иначе невинно лице (не може да даде обяснение къде е било по време на извършеното престъпление, няма алиби и др.). Преди да бъде заловен известния руски убиец - садист полицията в Русия арестува и осъди няколко невинни лица, при което немалка роля в подвеждането на следователите изигра именно този ефект. Трябва да се има предвид, че ефекта на първото впечатление може да бъде предизвикан и чрез подаване на сигнали, които могат и да не се осъзнават напълно от възприемащия. Установено е също така, че той е твърде устойчив и хората трудно се освобождават от неговото влияние.

   Друг ефект от начина на подаване на информацията е рамкирането . Той се състои в това, че хората се повлияват от емоционалната оценка на информацията. Ако например кажете на една група лица, че 70% от консуматорите на дадена стока я одобряват и след това ги попитате какво е тяхното мнение за нея в преобладаващия брой отговори ще получите положителни оценки. Обратно, ако кажете на лицата, че 30% от консуматорите не одобряват тази стока след това повечето от техните оценки ще бъдат отрицателни. Ако ефекта на първото впечатление определя за какво да се мисли, то рамкирането влияе върху това в каква посока да протича мисловния процес.

   Сходен до тези явления е ефекта на закотвянето , който се проявява при водене на преговори и пазарлъци. Той се състои в това, че при начално зададено условие за покупка, извършване на услуга или нещо подобно крайният резултат от преговора не се отдалечава много от началното условие. Например ако вие искате да продадете един апартамент, които реално струва 10 000 лв., а предложите начална цена 15 000 след всички отстъпки, които можете да направите в хода на преговорите ще успеете да получите поне 11 000, т.е. благодарение на ефекта на закотвяне ще направите изгодна сделка. Познаването на този ефект, както и на другите два ви позволява когато водите преговори да поставяте и управлявате условията на протичане на мисловните процеси на човека срещу вас.

   Разгледаните дотук отклонения отклонения и изкривявания в процесите на социалното познание са формирани като инструменти за икономично, бързо и ефективно преработване на информацията. Тяхното прилагане в много случаи е оправдано и дава достоверно знание. Когато правим изводи и предвиждания за физическите явления тези инструменти рядко ни подвеждат. Те са ефективни и в повечето случаи на преработка на социална информация. Отклоненията и изкривяванията ни подвеждат когато има дефицит на информация или когато социалната ситуация е сложна, в нея действат много фактори или човек прекалено се уповава на непосредствените си впечатления. 


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.