Oтклонения в социалното познание се наблюдават при възприемане и оценка на връзките между две явления или два обекта. Изследвания, в които се поставя задача за оценка на връзката между две величини варират обективното равнище на корелация от 0 до 30. Повторяемо се наблюдава, че субективните оценки на връката между двата стимула отговарят на корелации между 60 и 1. Този тип отклонение е известен като корелативна грешка. Тя ни подвежда да търсим взаимовръзки там, където не съществуват или да преувеличаваме слаби и без значение връзки. Повърхностното установяване на свързаност между наблюдаваните явления подвежда и към търсене на обяснения, които са неверни.

Kорелативна грешка


   Специален случай на корелативна грешка е т. н. илюзорна корелация, която е погрешно отсъждане за връзка между две явления, които се открояват с нетипичност, необичайност и се появяват едновременно или в близка последователност. Специфичната особеност на илюзорната корелация се състои в това, че необичайните стимули спонтанно привличат вниманието и получават по-голям достъп до съзнанието. На свой ред готовността да се правят прибързани изводи води до формиране на корелационно очакване. Този механизъм е най-добре проучен при формиране на отношение към малцинствени групи. Доколкото представителите на такива групи са относително рядко срещани или са облечени особено те привличат вниманието сравнително лесно. Всяко тяхно действие, което се отклонява от нормата или има необичаен характер също привлича вниманието и така възниква илюзорна корелация. Обикновено нарушението на нормите или различаващите се поведения се оценяват отрицателно и това обуславя създаването на негативен социален стереотип.

   Производна от корелативната грешка е грешката на регресия, т.е. отсъждането за причинна зависимост. От статистиката е известно, че дори високи корелации от порядъка на .70 не дават достатъчно основание за правене на еднозначни причинни изводи. В своите ежедневни съждения обаче хората се опират на значително по-слаби връзки и с увереност правят изводи за причинни взаимоотношения, които в някои случаи могат да бъдат погрешни. Етническите предразсъдъци имат такава основа - “Той е лош, защото е циганин!” Тук самата принадлежност към етническата група се приема за причинно обяснение на категоризацията.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.