Гръбначния мозък е орган на нервната система, разположен в канал, образуван от прешлените на гръбначния стълб. Централната му част е изградена е от сиво, а периферната – от бяло мозъчно вещество. Той е главен рефлексен център, но функцията му е подчинена на главния мозък.
   Гръбначния мозък е разположен в гръбначният канал, долният му край достига само до втори поясен прешлен, по надолу продължава като опашка. Гръбначния мозък има вид на бял шнур с диаметър един сантиметър и дължина около 45 см. По неговата дължина се наблюдават две задебеления – шийно, от което излизат нервите за горните крайници и поясно – за долните крайници. От двете страни на гръбначният мозък излизат коренчета, които образуват 31 чифта симетрично разположени гръбначно мозъчни нерви. Различават се предни и задни коренчета, които след като напуснат гръбначно мозъчният канал, през между прешлените отвори се сливат от всяка страна в общ гръбначно мозъчен нерв.
Участък, от който излиза един чифт, се нарича гръбначномозъчен сегмент. Най- елементарните рефлекси се осъществяват на равнището на един сегмент. Съответно на разположението си в гръбначно мозъчния канал, гръбначния мозък се дели на шиен, гръден, поясен, кръстов и опашен отдел. Сегментите на гръбначният мозък съответстват на прешлените на гръбначния стълб, който са 7 шийни, 12 гръдни, 5 поясни, 5 кръстни и от 1-3 опашни. По повърхността на гръбначният мозък се забелязват надлъжни бразди. Една предна и една задна делят гръбначния мозък, симетрично на две половини. По всяка половина се наблюдават симетрични бразди. Предна странична  бразда, от която се появят предните коренчета и задна, от която се появяват задните коренчета. Сиво вещество е разположено централно с форма на пеперуда. В средата преминава централният канал, който е изпълнен с цереброспинална (мозъчна) течност. Във всяка половина на сивото вещество се различават предни и задни рога, а в някои сегменти и странични рога. В предните рога се намират клетъчните тела на неврони, чиито аксони образуват коренчета и продължават в състава на гръбначномозъчният нерв, за да достигнат до изпълнителният орган. Предните рога и предните коренчета имат двигателна функция. В задните рога влизат задните коренчета, които имат сетивна функция.
Страничните рога има само в гръдната област и в първите два поясни сегмента. В сивото вещество на гръдните сегменти се намират неврони, които принадлежат на симпатиковия дял на вегетативната нервна система, а в кръстната част - неврони на парасимпатиковия дял на вегетативната нервна система. Бялото вещество на гръбначния мозък обгражда сивото и е изградено от влакна, образуващи надлъжно ориентирани снопчета. Това са миелинизирани аксони на нервни клетки, намиращи се в сивото вещество на гръбначния мозък, в гръбначномозъчните възли и в сивото вещество на главния мозък. Те провеждат импулсите във възходяща и низходяща посока и предствляват нервни пътища. Във всяка половина на гръбначния мозък, посредством надлъжни бразди, се отделят три големи снопа влакна, наречени  стълбици: преден, среден и заден. В шийната част на гръбначния мозък задният стълб се разделя на вътрешно – нежно снопче на Гол и външно – клиновидно снопче на Бурдах.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.