Устройство, функции, провеждане на възбудата през синапса.

   Нервните  клетки  преработват  получената  информация  и  я  предават  от  едно място  на  друго.  Взаимодействието  на  две  клетки  се  осъществява  на  мястото  на контактуване на аксона на една клетка с тялото или дендрида на друга клетка. Това място се нарича синапс. Предаването на възбуждането се осъществява по два начина: чрез  химични  или  електрични  синапси.  Химичните  синапси  провеждат  импулсите посредством  медиатор  (химично  вещество).  При  електричните  синапси пресинаптичната  и  постсинаптичната  мембрана  са  доближени  една  до  друга  и импулсите  преминават  свободно.  Тук  отсъства  синаптична  задръжка,  а  това  дава възможност  предаването да  се извършва  с по-голяма  скорост. В някои синапси  се наблюдават и двата принципа на предаване на информация – химичен и електричен.Такива синапси се наричат смесени.
    Независимо от голямото разнообразие във формата и функциите на синапсите, се различават  следните  основни  структурни  елементи:  пресинаптична  мембрана, междумембранно  пространство  (синаптична  цепка)  и  постсинаптична  мембрана. Мембраната на аксона на мястото на контакта носи наименованието пресинаптична мембрана. Насрещната мембрана на следващия неврон, или мускулна клетка се нарича постсинаптична. Между двете се оформя синаптична цепнатина. В химичните синапен от  пресинаптичната  мембрана  се  отделя  химично  вещество,  носещо  общото наименование  медиатор,  или  невротрансмитер.  Медиаторът  е  складиран  в  малки мехурчета  в  окончанието  на  аксона.  Медиаторът  преминава  през  синаптичната цепнатина и се свързва със структури на постсинаптичната мембрана, които се наричат мембранни рецептори. Предаването на възбуждането се осъществява по два начина: чрез химични или електрични синапси. Химичните синапси провеждат импулсите посредством медиатор (химично вещество). При електричните синапси пресинаптичната и постсинаптичната мембрана са доближени една до друга и импулсите преминават свободно. Тук отсъства синаптична задръжка, а това дава възможност предаването да се извършва с по-голяма скорост. В някои синапси се наблюдават и двата принципа на предаване на информация – химичен и електричен. Такива синапси се наричат смесени.
В зависимост от характера на произведения ефект (възбуждане и задържане) синапсите се разделят на възбудни и задръжни.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.