Американски психоаналитик от унгарски произход (Будапеща, 1891 - Палмспринг, 1964). Известен е предимно с проучванията си върху психосоматичните заболявания (Психосоматичната медицина) и с психоаналитичните си концепции, широко разпространени в редица трудове, много от които са преведени на френски (Основи на психоанализата, 1952; Аналитична психотерапия, 1959). Александър се интересува повече от конфликтните ситуации, в които се намира възрастният, отколкото от конфликтите в детството му, и без колебание се намесва активно, насърчавайки пациента да преодолява препятствията които го възпират. Посредством тези интервенции той се стреми да върне на пациента неговата независимост, като му посочва всички пречки при реализацията на моралната му автономия. В повечето случаи тази нагласа позволява да се съкрати времетраенето на лечението, но съдържа риска да подмени с личността на терапевта по-слабата личност на пациента и да осуети нейното разгръщане. Тази опасност не убягнала на Александър, който продължавал да се придържа строго към принципите на фройдисткия метод в случаите, когато при подобно развитие на аналитичното лечение се появявал риск от неуспех.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.