Теоретичен модел, създаден от 3. Фройд за представяне и онагледяване функционирането на психичния живот. Фройд създава две теории за психичния апарат. Първата, формулирана през 1900 год., разглежда психичния апарат по модела на рефлексната дъга с една сензорна крайна точка и с една двигателна крайна точка. Възприятията (сензорният полюс) отлагат в нашата психика впечатления, много от които почти никога не стават съзнавани. (Тази несъзнавана система е седалище не само на забравените спомени, но и на вродените нагони и на някои желания.) На двигателния полюс се намира пред-съзнаваната система. Несъзнаваното и предсъзнаваното са разделени от цензурата», която регулира прехода между тези две системи. Втората теория за психичния апарат, представена през 1923 год., коригира някои слабости на първата. Тя различава три „инстанции" в личността: 1. Азът, който е свързан с възприятията, регулира протичането на психичните процеси във времето и ги подлага на проверката на реалността; 2. То, където бушуват нашите първични нагони, които Азът би искал да подчини на властта си; 3. Свръх-Азът, който се изразява чрез морала. То е подчинено на принципа на удоволствието, Азът - на принципа на реалността.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.