Най-тежкото състояние на интелектуална недостатъчност, което се характеризира с невъзможност за усвояване на речта и пълна неспособност за самообслужване. Дори в зряла възраст умственото развитие на страдащия от идиотия не надминава три-четиригодишна умствена възраст (К.И. под 34). В идиотията се наблюдават различни степени. На най-ниското ниво („дълбока умствена изостаналост" съгласно френската номенклатура на видовете недостатъчност от 9 януари 1989) поведението е чисто рефлекторно, импулсивно и единственото, което може да се научи, е ходенето, дъвкането и някои прости жестове. В по-благоприятните случаи, квалифицирани като „тежка умствена изостаналост" (К.И. между 20 и 34), засегнатият може да бъде научен на прости жестове (самостоятелно хранене, контролиране на сфинктерите...). Страдащите от идиотия се нуждаят от постоянно наблюдение и помощ. Дълбоката умствена изостаналост и тежката умствена изостаналост могат да бъдат причинени от наследствени фактори, от увреждания при раждането и от енцефалит на новороденото. 

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.