Репрезентвтшна част от определена съвкупност. Допитването до всички индивиди от определена популация може да стане само по изключение. Обикновено наблюдаващият трябва да се ограничи до част от нея, наречена извадка. Но изборът на извадка е нещо деликатно. За да се избегне облагодетелстване на някои части от популацията за сметка на други, психолозите и социолозите използват различни методи като: I. случайно определяне, където елементите, които ще съставляват извадката се набират от определена популация на принципа на случайността; 2. набиране по групи, състоящо се в теглене на жребий между „групите" (работниците от един завод...) и при което всички субекти ще участват в допитването; 3. ареално определяне, състоящо се в набиране на извадката от географски ареали, ограничени от съобщителни линии (пътища, реки...) или от кадрилажа на аероснимка или географска карта; ареалите-извадки се определят чрез жребий, както и хората, които ще бъдат предмет на допитването; 4. определяне чрез квоти, което се състои в изработване на „умален модел" на популацията. Съществуват и други способи за съставяне на извадка, но методическите тънкости не могат да предпазят изследователя от някои логически клопки.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.