Тик, който се състои в скубане на косата. Това поведение не е рядкост при децата, особено в болнична среда (болници или социални заведения). Някои оголват значителни участъци от кожата на главата си. Интерпретациите на това поведение се различават според авторите: според едни това е вид самонараняване; според други - начин да усетиш съществуването си. Според една последова-телка на Д. М. Хиникът - Р. Гадини (1977), това е защитен механизъм срещу невротичния страх, отричане на раздялата с майката. Наистина, кърмачето има много случаи да докосва косата, веждите или космите под мишниците на майка си, докато тя го кърми. Това преживяване се свързва в съзнанието му със състоянието на единение с майката, носталгията за което то запазва задълго. Поради тази причина в моменти на екзистенциално напрежение, детето или юношата, може несъзнавано да посегне към своята коса, за да се върне към щастливото време, когато е било бебе. Детето си играе с косата, веждите, космите си, докато ги изскубне, сякаш са майчините. Следователно, този тик може да се интерпретира като отричане отсъствието на майката. -> автоеротизъм, клатене на тялото.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.