Реакция на насочване на организъм, подложен на външно физико-химично влияние. Използван първоначално от ботаниците за обозначаване на реакциите на насочване при растенията в зависимост от външните физически дразнения, този термин е подет от Я. Льоб (1859-1924) за характеризиране на поведение на привличане и отблъскване при животни, подложени на влиянието на някои физически или химически агенти. Според този автор, не съществува някаква крайна цел или адаптация в тези примитивни сензо-моторни реакции, които са резултат от автоматизирани движения, стремящи се към ориентиране на организма в енергийното поле по такъв начин, че неговите симетрични двустранни' рецептори да бъдат еднакво дразнени от агента. Тази строго механистична теза свежда животното до кибернетична машина, която действа под влияние на външни стимули. Излиза, че животинските тропизми са рефлекси, към които се свеждат инстинктивните поведения: гъсеница, поставена в опитна тръба, осветена от едната страна, се насочва към светлината. И в природата тя се изкачва към края на растението, където намира листата, с които се храни, защото светлината идва от небето. Тази теза е критикувана предимно от Х. С. Джен-киис (1906), който, обратно, вижда в животинските тропизми адаптивни реакции. Вярно е, че гъсеницата се катери към върха на стъблотр, но тя слиза от там, когато се нахрани. Животинският тропизъм сменя посоката си, казва той, под влияние на нови вътрешни условия (засищане); това доказва, че движението не е „принудително", неудържимо, а се подчинява на съвкупност от регулации.Според Г. Вио главният проблем е посоката на тропизмичната реакция и нейното значение. Между положителната реакция (иа привличане) и отрицателната реакция има съществена разлика: първата отговаря на първично влечение на организма за насочване към максимално поносимо дразнене, докато втората се стреми да го избави от него във възможно най-голяма степен. Първата може да се нарече истински тропизъм, а втората патия, тъй като въпреки, че се задейства от външен агент, тя се управлява от моментното физиологическо състояние на животното и очевидно има адаптивен характер. Истинските „животински тропизми" задължително притежават положителна фаза (явления на локо-моция към дразнителя) и често следваща отрицателна фаза или още редуване на положителни и отрицателни фази (случаи на многофазови тропизми). Животинските тропизми сега се означават с термина таксис.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.