Серия от устни или писмени стандартизирани въпроси, поставени с изследователска цел. Обикновено субектът трябва да отговаря само с „да" или „не": „Боли ли ви често главата?", при т. нар. „затворен" въпрос. Но съществуват и „отворени" въпроси, при които субектът отговаря свободно („Коя професия бихте искали да упражнявате?"), и въпроси с няколко възможни отговора (субектът трябва да отбележи с кръстче един от няколкото предложени отговори). Този метод, критикуван твърде много, всъщност притежава превъзходни измервателни характеристики, а въпросниците имат валидност, сравнима с тази на тестовете за интелигентност. Те позволяват да бъдат извършвани сондажи на общественото мнение (въпросник за нагласи), употребяват се при професионалното ориентиране (въпросници за професионални интереси) и в клиничната психология (личностни въпросници). Измежду най-добрите въпросници, използвани в психопатологията, ще посочим Мултифазния личностен въпросник Минесота (Minesota Multiphasic Personality Inventory, или MMPI), позволяващ да бъдат измерени много личностни черти: тенденцията към хипохондрия, депресия, хистерия, параноя и т. н.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.