Развиване на тялото и на ума под въздействието на социалната среда. Всяко човешко общество, дори и най-първобитното, притежава своя култура, която обуславя общото развитие на неговите членове. Именно културата превръща индивида в определен тип личност. Връзката между културата и личността е толкова тясна, че е възможно описанието на средния тип французин, англичанин, италианец, в който да се срещат основните народностни характеристики на всички хора от тези националности. Културата дава на човека неговата човечност. Вълчите деца, които са били отгледани от животни, не притежават нищо човешко; движат се на четири крака, хранят се като животни, не говорят и начинът на изразяване на техните емоции е непонятен за нас. Трябва ли да се смята, че културата е присъща само на човека? Много автори (Р. М. Иркес, М. Кавай) смятат, че това явление съществува и в животинските общности. Установено е, че врабчета, които са поставени сред канарчета, започват да подражават на песента им. От друга страна, малки авлиги, отделени от родителите си, „измислят" оригинално пеене, на което по-късно научават други по-млади свои събратя; така била създадена „нова музикална школа за авлиги" (У. Е. Д. Скот). Културата е явление на социализация, основана върху учене, благодарение на което индивидът се интегрира в групата. Тя съществува във всички човешки общества и вероятно сред някои животински видове.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.