Усещане за неразположеност и за намаляване на способността за действие, което се появява след значително усилие. Като нормална реакция, умората е едновременно сигнал за тревога и мобилизация на защитните сили на организма. Острата умора (например тази, която се появява след дълго ходене) изчезва бързо при почивка. Обратно, хроничната умора вследствие на ежедневно повтаряно усилие има продължителен ефект, който й придава патологичен характер. От това следва нервно изтощение, което се изразява с генерализирана ас-тения, дифузни болки (в гърба, корема), интелектуални затруднения (нестабилност на вниманието, забравяне), промени в съня и настроението (раздразнителност, песимизъм, тревожност, нерешителност) и понякога психосоматични (стомашна язва, високо кръвно налягане) или психични разстройства. Пропорцията на работниците, които имат невротични прояви вследствие на умора, се изчислява на една трета. Съществуват и загадъчни видове умора, като тази появила се в САЩ през 1982 год., която обикновено засяга млади мъже, бели и принадлежащи към заможните среди. Те много често внезапно се чувстват изтощени, депресирани, неспособни на интелектуално усилие и изявяват различни неврологични разстройства. Всички възможни причини били обсъдени (вируси, бактерии, паразити и т.н.), но до 1987 год. причините за тази форма на умора остават неизяснени. Умората се лекува главно с почивка на открито, но истинското лечение е профилактично: то се състои в такова оборудване на трудовата среда, което да премахне микротрав-мите (излишен шум, недостатъчно осветление) и да следва правилата на добрата хигиена.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.