Ниво на интелектуалното развитие, измерено с помощта на определени психомет-рични тестове. Понятието умствена възраст е въведено през 1905 год. от А. Бине, на когото дължим и първата метрична скала на интелигентността. Най-напред Бине определя емпирично въпросите, на които могат да отговорят учениците, за които се приема, че са „нормални", подредени по хронологична възраст. Бине нарича „умствена възраст" равнището, достигнато от изследваните субекти на тези тестове. Нормалното дете обикновено успява да изпълни задачите, които съответстват на възрастта му. Ако ученикът е надарен, той е в състояние да изпълни операции от по-висок порядък; ако е дефициентен, неговите постижения са по-ниски от тези на децата на неговата възраст. Например седемгодишен ученик трябва да може да повтори в правилния ред поредица от пет цифри; ако го прави безпогрешно, дават му по-дълги поре-ди|ш, от)шест цифри, които са за рав-нищет!а десетгодишни; обратно, ако не успее с първата поредица, представят му по-лесни, с четири цифри, които са за четири и половина годишни. Като се използват достатъчен брой различни малки задачи, наречени „айтеми", е възможно да се определят интелектуалните умения на всяко дете. Понятието умствена възраст, което се употребява предимно при децата, е заместено в новите тестове от други способи за оценяване, като центилите, или стандартните отклонения.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.