Невроза, характеризираща се с чувство за непълноцениост, натрапливи действия, скру: пули, стеснителност и общо отслабване на способността за взимане на решения. Дезадаптиран към действителността, психастенният има склонност към бягство в един въображаем свят и към постигане на удовлетвореност чрез някаква безсъдържателна дейност (тик, бъбрене). Според П. Жане, това състояние е конституционално. Но обяснението игнорира важността на влиянията в детството и на социоафективнйте влияния в генезиса на невротичните разстройства и днес се оспорва. Това, което Жане нарича „снижаване на психологическото напрежение", изглежда е no-скоро липса на стабилност и особена трудност при адаптацията на индивида. Свръхчувствителен, боящ се от обидите, които му нанася светът, той се затваря в себе си. Неговото психологическо напрежение е no-скоро погрешно насочено, отколкото недостатъчно. Предразположен, стимулиран, насърчаван, психастеничният човек подобрява значително постиженията си. Психастенията не е включена в новата американска психиатрична класификация (DSM III, 1983). Описанието, което се доближава най-много до нея, е „зависима личност".

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.