Психотерапевтична техника, създадена от Я. В. Морено (1921), която използва свободната драматическа игра и цели активното развиване на спонтанността на субектите. Екстериоризацията на мислите по време на сценичните импровизации и техния анализ от психотерапевта, водещ играта, представлява същността на тази терапия; приложима към деца и възрастни. Катарзисният ефект на драматическото действие върху зрителите е познат още от времето на Аристотел, но Морено е първият, който разпростира благотворния ефект върху самия актьор като иска от него да бъде напълно спонтанен, да играе себе си за самия себе си, изоставяйки всяка мисъл за впечатлението, предизвиквано у зрителите. Психодраматичните сеанси се делят на три части: подготовка, по време на която организаторът на играта, се стреми да премахне всяко притеснение у актьорите като ги предразполага и обсъжда с тях представлението; драматическа игра (импровизиране върху предварително общо избрана тема); обсъждане в края, при което се коментира играта на всеки и човешките интеракции по време на сеанса, и в което всеки казва какво е научил за себе си. Психодрамата представлява предпочитано средство за даване израз на вътрешните конфликти; тя не поражда тревожност, защото изразяването се извършва чрез игра, благодарение на която субектът разбира себе си и се променя, като в същото време се опознава.Тя се използва под формата на ролева игра като инструмент за лично усъвършенстване и средство за подбор на кандидати за определена работа.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.