Руски психофизиолог (Рязан, 1849 - Ленинград, 1936). След получаване на докторска степен Павлов насочва своите изследвания към проблемите на кръвообращението и храносмилането, за което през 1904 год. получава Нобелова награда за физиология и медицина. Изследванията на стомашните секреции го водят до откриването на „условния рефлекс" (за разлика от безусловния, който е вроден) и на неговото значение за психиката на човека и животните. Според Павлов и неговите последователи (по-конкретно Бехтерев) най-сложните психологически явления (навик, воля и т. н.) се свеждат до съвкупност от условни рефлекси, някои от които дори могат да се превърнат в безусловни, наследствени (впоследствие Павлов се отказва от последната идея). Творчеството на Павлов намира някои практически приложения, най-известните от които са поведенческата терапия, безболезненото раждане и една биотипология, която напомня старата Хипократова класификация. Ще посочим някои от трудовете му, като доклада пред Международния конгрес по медицина в Маярид ,Експериментална психология и психопатология на животните (1903), Условните рефлекси (1927), Типология и патология на висшата нервна дейност (1955).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.