Усещане, предизвикано от потребността за пиене. Все още знаем малко за физиологическите механизми на тази първична, властна потребност. Дълго време се смята, че усещането за жажда зависи единствено от сухотата в устата и гърлото, която отразява потребността на организма от вода. Тази периферна теория, чийто автор е У. Б. Кенън (1918), е преразгледана и допълнена от доказателството, че съществуват осмотично чувствителни енцефалични структури (К. фон Ой-лер, 1953). Несъмнено пресъхването на устната лигавица подтиква към пиене, но многобройни проучвания (Е. Ф. Адолфи, Р. Т. Белоус...) показват, че това условие не е достатъчно, за да предизвика жажда. Тази потребност, свързана с нормалната обмяна на веществата в тялото, зависи от мозъчните структури и от ендокринните секреции на задния дял на хипофизата (К. П. Рихтер). Когато осмотичното налягане на вътрешната среда се увеличи, специални неврони, наречени „осморецептори", разположени в супраоптичните ядра на хипоталамуса, предават информацията на „центъра на жаждата", който предизвиква количествено съобразена реакция на организма (търсене и приемане на вода).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.