Френски психолог (Париж, 1859 - 1947). Възпитаник на Висшето педагогическо училище, агреже по философия (1882), доктор на филологическите науки (1889) и доктор на медицинските науки (1893), П. Жане е ръководител на лабораторията по психология в болницата Салпетриер и преподавател в Сорбоната и Колеж дьо Франс (1895) на мястото на Т. Рибо. У Жане се откриват някои от идеите на последния (психологията трябва да бъде ограничена до наблюдение и експериментиране), които доразвива по свойствен за него начин. Творчеството му гравитира около понятията психологическа сила и психологическо напрежение. „Психологическата сила" (или сила на влеченията) съответства на енергийния потенциал на личността, „психологическото напрежение" съответства на използването на този потенциал. Психологическата сила и психологическото напрежение могат да бъдат променени от умората, емоциите, интоксикациите и т. н. Когато силата на едно влечение отслабва, напрежението трудно се запазва и субектът не прекрачва прага на желанието или на мечтанието. Когато силата е мощна, а напрежението — слабо, възниква ажитация. От множеството преизведения на Жане ще посочим Психологически автоматизъм (1889), От страха до екстаза (1926-192%),Психологическа сила и психологическа слабост (1932).

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.