Сила, която стимулът трябва да достигне, за да бъде възприет или за да предизвика реакция в организма. Абсолютен праг се нарича минималното дразнене, способно да предизвика усещане (от какво разстояние човек чува тикакането на часовник, който приближават до ухото му?), а диференциален праг, минималното количество, с което трябва да варира началният стимул, за да долови субектът промяна в усещането: между 15 ги 16 г, 15 ги 17 г, 15 г и 18 г не усещам разлика; тя започва да става осезаема едва след 20 год. Величините на абсолютните и диференциалните прагове са статистически резултати; те отговарят на средната стойност от известен брой измервания. Те варират в зависимост от индивидите (степен на сензорна острота, възраст, здравословно състояние, интерес към теста) и от природата на изследваните усещания. Нашата сетивност функционира ту като прецизен уред, ту като неточен кантар: способни сме да различим тегло от 100 г от тегло от 110 г, но в никакъв случай не можем да усетим разлика между 1 кг и 1010 гр. За сметка на това можем да различим 1000 гр. и 1100 ф. В двата случая, в които има осезаема разлика, отношението е постоянно (100/110 = 1000/1100), което е формулирано в закона на Вебер, диференциалният праг е пропорционален на началната интензивност на стимула. Прецизността на нашата чувствителност зависи от величините, които тя трябва да измерва.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.