Идеовизуален и аналитичен метод за четене, създаден от О. Декроли. Смятайки, че четенето трябва да става чрез прогресивна диференциация, като се върви от непосредствено разбираемото към по-трудното за разбиране, той предложил обучението на децата по четене да следва метод, обратен на традиционния. При последния се започва от отделните звукове и букви (б. а. ба), за да се формират думите. Декроли казва, че детето не е способно на такава абстракция. То схваща глобално цялото, преди да може да различава елементите му чрез анализ. Следователно веднага трябва да му се дадат за четене изречения, които предизвикват у него интерес. Едва по-късно то ще анализира частите на изречението, ще го разложи на думи и ще стигне до буквите и звуковете. Към този метод били отправени енергични критики. Противниците му твърдят, че дори децата, които рецитират наизуст читанката, не могат да четат. Твърди се също така, че този метод е пряко свързан с увеличаването броя на учениците с дислексия. Подобни обвинения не би трябвало да доведат до изоставянето на глобалния метод, който, ако се прилага правилно, може да бъде благоприятен за много ученици.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.