Усещане, което съпътства потребността от хранене. Вследствие на изследванията на У. Б. Кенън е възприето схващането, че чувството за глад е пряко свързано с контракциите на стомаха, но по-късно става ясно, че хирургическото отстраняване на този орган с нищо не променя това усещане. Намаляването на количеството кръвна захар (Й. Майер, 1955) също не е достатъчно, за да го обясни. Гладът е обусловен от сложен психофизиологически механизъм, в който са включени храносмилателната система, централната нервна система, невроендокринната система, биологичните амини (в частност допаминът и серотонинът, които си взаимодействат) и ендорфините. Целият организъм е включен в този процес, което кара испанския биолог Р. Туро (1914) с гениално прозрение да каже, че гладът е усещане, предизвикано от бедствената липса на храна, сполетяла всички клетки на тялото. Днес имаме по-добра представа как се извършва регулацията на апетита. Някои факти (преливането на кръв от гладно на сито животно предизвиква контракции на стомаха у второто) навеждат на мисълта за съществуването на специфичен хормон, който действа върху хипоталамуса (основата на мозъка), където са разположени центровете, възбуждащи и потискащи глада. Стимулирането на тези центрове със сетивни сигнали (миризми, вкусове...) или дори с емоции е достатъчно, за да предизвика глад или ситост.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.