Обща, интензивна и кратка реакция на организма на неочаквана ситуация, придружена от афсктивно състояние с мъчителна или приятна оцветеност. Емоциите заемат основно място в психологията, тъй като са тясно свързани с потребностите и мотивациите и могат да бъдат в основата на психични и психосоматични разстройства. Въпреки многобройните изследвания природата, начинът на действие и функцията на емоцията остават хипотетични. Особено добре са изучени физиологичните й прояви (изменения на сърдечния и дихателния ритъм, разхлабване на сфинктерите, сухота в устата, потене и т. н.), нейното влияние върху психичните функции (повишаване на внушаемостта, намаляване контрола на волята) и типовете поведения, които предизвиква (плач, бягство...); изяснена е ролята на културата за изразяването на емоциите (в Китай гневът се изразява с ококорване на очите). Но това, което обуславя емоцията и психофизиологичната й основа, още не е добре познато. Емоцията е обусловена не само от природата на емоционалния агент, но най-вече от индивида, от моментното му физическо и психично състояние, неговата личност, миналото и предишния му опит. Въпреки че съществуват колективни емоции, дължащи се на някои изключителни обстоятелства, които имат еднакво значение за повечето хора (паника вследствие на земетресение), емоцията е преди всичко индивидуална. Общо взето, тя се проявява, когато субектът е изненадан или когато ситуацията надхвърля възможностите му. Тя изразява неадекватността на субекта и усилието на неговия организъм да възстанови моментно нарушеното равновесие. Емоцията не е осъзнаване на физиологичните реакции, породени от тази дезадаптация, както мисли У. Джеймс („страхувам се, защото треперя"), а знание за значението на ситуацията („мечката е опасна") и демобилизация на защитните сили на личността (оставям се на емоцията да ме завладее). Това обяснява поведението на някои оцелели от катастрофи (например затрупани в мини), които припадат или са обхванати от нервно треперене малко след като са били спасени. По правило физиологичните нарушения, предизвикани от емоциите, са временни. Но понякога се случва емоционалният шок да е толкова силен или толкова продължителен, че организмът се изтощава във възстановяването на равновесието и настъпват увреждания като например стомашна язва (Селие). Психосоматичната медицина е разкрила ролята на емоционалните фактори при много и различни заболявания като астма, екзема, затлъстяване или белодробна туберкулоза.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.