Физическа и духовна обкръжаваща среда. Въздействащите върху индивида външни условия определят отчасти неговото поведение. Поведението (П), казва К. Левин, е функция на личността (Л) и нейното обкръжение (О); П = Г(Л,О). Напрегнатата атмосфера в семейство, в което цари разногласие, неблагоприятният психологически климат в предприятието са в състояние да обяснят слабия успех в училище и намаляването на производителността, появата на чувство на неудовлетвореност и - в някои случаи - на характерологични разстройства. Изучаването на атмосферата на различните групи предоставя експериментални доказателства, че агресивното поведение е по-силно в социалните групи с авторитарна структура, отколкото в демократичните групи. Констатира се също, че подобряването на междуличностните отношения в трудовите колективи води до истинско освобождаване на енергия, останала неупотребена дотогава, и оттам - до повишаване на резултатността на труда. Физическите условия на труда, т. е. вентилация, температура, светлина, шум, са били предмет на задълбочени изследвания поради това, че оказват действително влияние върху производителността. Докато шумът предизвиква увеличаване на напрежението, добре подбраната музика има отпускащо действие. Осветлението трябва да бъде достатъчно, за да се избегне зрителната умора, а вентилацията трябва да е съобразена с различните видове работа.

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.